Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας της ΕΥΑΘ 2021 Online, Greece
  • Apply by August 7, 2021


DESCRIPTION

Η ΕΥΑΘ, σε συνεργασία με το Δίκτυο Καινοτομίας της ΕΕΣΥΠ και το MITEF Greece, σχεδίασε έναν διαγωνισμό για την παροχή κινήτρων σε νεοφυείς κυρίως επιχειρήσεις ή επιστημονικές ομάδες, με χρηματικό έπαθλο «Incentive Prize Competition», προκειμένου να δώσουν καινοτόμες λύσεις στις ακόλουθες δύο προκλήσεις:


(1) Πώς μπορούμε να απομακρύνουμε φορτίο αζώτου ή/και φωσφόρου που εισέρχεται στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης (ΕΕΛΘ) και, κατά δεύτερον, πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε για την παραγωγή χρήσιμων υλικών;


(2) Πώς μπορούμε να απομακρύνουμε οργανικό φορτίο από τα ανεπεξέργαστα λύματα που εισέρχονται στην ΕΕΛΘ και, κατά δεύτερον, πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε ενεργειακά εντός της εγκατάστασης;


BENEFITS

Τα βραβεία θα περιλαμβάνουν χρηματικά έπαθλα, και πιθανώς, συμβόλαια συνεργασίας με την ΕΥΔΑΘ, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει στην ανάπτυξη επιπλέον λειτουργιών βασισμένων στην παρεχόμενη λύση


HINTS

1. Συγκροτείστε μια δυναμική ομάδα.
2. Αξιοποιήστε εμπειρία, εφόδια και τεχνολογία.

Think out of the box!
Ισως η δική σας καινοτομία φτάσει στην τελική διάκριση!

Please log in or sign up to view the application form and apply to that call. Once you sign up you will be able to view and edit your submission.